Pozdrav in etika sta temeljni vrednoti, ki ju karate uči že od samega začetka. Otroci se v karateju učijo spoštovanja, discipline in odgovornosti skozi pozdrave in spoštovanje določenih pravil. To so ključni elementi karate treninga in tudi življenja izven treninga.

Pozdrav

Pozdrav predstavlja formalno in spoštljivo gesto, ki se izvaja na začetku in koncu treninga ter ob vstopu in izstopu iz vadbenega prostora. S tem se otroci učijo, kako pokazati spoštovanje do trenerjev, sošolcev in karate tradicije. Pozdrav je izražanje hvaležnosti in priznanje avtoriteti ter se izvaja skozi določene gibe, kot je klasični “rei” pozdrav.

Etika

Etika v karateju poudarja pomembnost poštenosti, vztrajnosti, samodiscipline in spoštovanja. Otroci se učijo pravilnega obnašanja in ravnanja z drugimi ter razvijajo moralne vrednote. Vključuje tudi zavedanje o omejitvah uporabe svojih karate veščin ter njihovo uporabo le v samoobrambi ali v nadzorovanih okoliščinah.

Razvoj (samo)spoštovanja

S tem, ko otroci pravilno izvajajo pozdrave in se držijo etičnih načel karateja, se ne le učijo oblikovati navade spoštovanja, ampak se tudi oblikuje njihov značaj in samospoštovanje. To je ključen prvi korak pri gradnji temeljev, ki jim bodo pomagali postati odgovorni, zanesljivi in spoštovani posamezniki.

Pozdrav in etika sta med prvimi koraki v karateju

Pri prvih korakih k karateju v Karate Akademiji se zavedamo, da je etika enako pomembna kot tehnične veščine. Skupaj bomo gradili integriteto, samodisciplino in spoštovanje, ki so ključni za uspeh v karateju in tudi v življenju.